Duurzame inzetbaarheid

bij ervaren rouw
Uw medewerker kan in zijn of haar leven te maken krijgen met rouw, door situaties in de privésfeer of op het werk zelf. Er kan een dierbare overlijden, de medewerker kan geconfronteerd worden met een scheiding, een ernstige ziekte maar ook een gedwongen ontslag, een fusie, bedrijfsovername of de implementatie van een nieuwe werkwijze.

Rouw zit in vele verliezen. Uw medewerker kan door de gebeurtenis geblokkeerd raken en dat kan een ongunstig effect hebben op zijn of haar functioneren . Op tijd ingrijpen kan erger leed en uitval voorkomen.

Selectie_1_21.JPG

coaching op maat

bij ervaren rouw


Rouwkost en Troostvoer gelooft in de veerkracht van ieder mens en de noodzaak om te werken aan die ervaren rouw. Met mijn expertise bied ik uw medewerker een coachingstraject op maat; op eigen wijze help ik hem of haar de tanden te zetten in de eigen rouwkost.

Samen verweven we deze rouw in het leven om er weer iets van te maken, zodat diegene duurzaam inzetbaar blijft.

Als ervaren HR Manager en adviseur kan ik uw organisatie ook coachen bij duurzame inzetbaarheid in het algemeen. In deze snel veranderende wereld van vandaag is het van belang bewust bezig te zijn of uw medewerkers in de toekomst in staat te zijn werk te behouden of nieuw werk te vinden.

tree-73363_1280.jpg

Dit bied ik

 

rouw

Samen met uw medewerker of het hele team ga ik op zoek naar de ervaren blokkades, de ervaren rouw en de oorzaken daarvan. Daarna werken we aan de bewustwording. Het uiteindelijke doel is de veerkracht vinden om verder te bouwen op de fundamenten van de rouw.

Duurzame inzetbaarheid

Ik kijk naar de gevolgen van rouw op het functioneren van de medewerker of het team. Het uiteindelijke doel is dat de medewerker of het team weer goed kan functioneren, nu en in de toekomst. 

ritueel of handvat

Door het proces af te ronden met een eigen gecreëerd ritueel of handvat markeren we het veranderingsmoment. 

Miranda heeft kennis van zaken en is ook nog eens heel creatief.
— Renate van Berlo
IMG_6769.jpg

Miranda, aangenaam

Mijn motto is “wees meer jezelf zoals je bent op je goede momenten” en daarom focus ik me op de mogelijkheden van mensen en zet ik ze in hun kracht.

Werkzaam in de HR heb ik gezien dat rouw in vele verliezen zit. Ook ik heb in mijn leven rauwe rouw ervaren. In die periodes heb ik geleerd te kijken naar wat er wel kan en ervaren dat eigen veerkracht groot kan zijn.

Ik help mensen, die door hun rouw een blokkade ervaren, zich verbinden met hun eigen kracht. Met mijn vragen die raken en creativiteit coach ik zowel in woorden en daden zodat ze weer iets van hun leven kunnen maken. 

foto Mir.jpg

Prijzen

In het kader van Maatschappelijk verantwoord ondernemen stem ik mijn prijzen af op de behoefte en (financiële) capaciteit van de clïent.

Meer weten? neem contact met me op.

money-2724235_1280.jpg